utorok 03.01.2023

Rok 2022 v číslach

Prinášame prvé štatistiky z našej činnosti za minulý rok.
V roku 2022 prijali Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) 618 podnetov od občanov, z toho 430 sme ku koncu roka ukončili. Pre porovnanie: v roku 2021 sme prijali 631 podnetov a rok predtým ich bolo až 685 (najviac za 6 rokov existencie úradu).

Monitorovací tím nášho úradu navštívil 6 zariadení sociálnych služieb a 3 psychiatrické oddelenia nemocníc, kde kontroloval dodržiavanie ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím - klientov aj pacientov. Tento rok zverejníme samostatnú správu o monitorovacích návštevách psychiatrických oddelení nemocníc nielen za rok 2022, ale aj za roky 2019 a 2021.

Absolvovali sme 6 výjazdových dní - v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Revúcej a Dubnici nad Váhom. Celkovo sme za 6 rokov existencie úradu uskutočnili 38 výjazdových dní v rôznych regiónoch Slovenska. Vždy sa tam stretneme s predstaviteľmi miest aj odbornou verejnosťou, navštívime klientov (aj vedenia) zariadení sociálnych služieb či deti v školách a prijímame podnety od obyvateľov priamo v ich meste.