Radničkine trhy 2023 otvoril netradičný workshop

23. ročník Radničkiných trhov tento rok priniesol jednu novinku: začal sa už vo štvrtok 7. septembra workshopom Mám prácu, na ktorom o svojej práci hovorili priamo ľudia so zdravotným postihnutím zamestnaní v službách či obchode aj na voľnom trhu práce. 8. a 9. septembra nasledovali už tradičné predajno-výstavné trhy na Radničnom námestí v Bratislave.

Tohtoročná novinka: workshop

Na výstavno-predajných trhoch sa totiž len ťažko dá odprezentovať, ak niekto pracuje v službách alebo v bežnom zamestnaní. Pred samotnými trhmi preto OZ INKLÚZIA a Agentúra podporovaného zamestnávania (ktorých zrejme najznámejším projektom je kaviareň Radnička v historickom centre Bratislavy) zorganizovali historicky prvý workshop s názvom "Mám prácu" na prezentáciu tých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí si našli uplatnenie či už v službách alebo v bežných zamestnaniach.

Zuzana Ďurkovská napríklad pripravuje ovocný aj teplý pult v predajni BILLA, predtým pôsobila ako aranžérka kytíc v kvetinárstve.

Barbora Matejčíková upratuje v nákupnom centre, popritom sa venuje maľovaniu a umeleckej tvorbe.

Patrik Horváth a Richard Nikolas Frederiks sú zamestnaní v Tescu, kde dokladajú tovar. Rišo by však radšej chcel upratovať. Z oboch vyžaruje nadšenie a radosť z toho, že majú prácu.

Marika Némethová, ktorá prekonala onkologické ochorenie a nezvládala by už fyzickú prácu v drogérii. Preto dnes manažuje pracovníkov v chránenej dielni WELLNEA, kde vyrábajú napríklad aj materiály na vzdelávanie detí so špecifickými potrebami a baví ju to oveľa viac ako práca v drogérii. Je šťastná, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prospešní ďalším ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Hanka Lorincová robí fotky a videá v rámci OZ INKLÚZIA. Fotila napríklad aj priamo na workshope.

Na diskusný panel si väčšina z nich sama pripravila prezentácie na počítači a aj moderátorom bol Peter Janotka, ktorý napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu už roky pracuje v McDonalde, no pokojne by sa uživil aj ako zabávač či moderátor zábavných programov.
 

Energia, ktorá sála dobro a prijatie

Na samotných Radničkiných trhoch to v piatok a sobotu opäť ožilo dobrou náladou a príjemnou atmosférou. Svoje produkty ponúkali klienti chránených dielní, ľudia so zdravotným znevýhodnením či prijímatelia sociálnych služieb z rôznych zariadení.

Našli sme tam nielen hrnčeky či čajové sviečky, ale aj skutočne kvalitné, originálne smaltované šperky, obrazy vytvorené z machu, levanduľové vrecúška, mydlá, vianočné dekorácie, domáce sirupy, šťavy, med, textilné hračky, tkané koberce aj tašky a ďalšie. Návštevníci mali tiež skúsiť si prácu na hrnčiarskom kruhu s nevidiacou keramikárkou Soňou Zeliskovou. K tomu zhrala dobrá živá hudba (napríklad v sobotu to bola skupina Lojzo).
 

Najdôležitejšie je porozumenie

Radničkine trhy 2023 slávnostne otvorila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

V príhovore povedala aj:

Ako môžeme my všetci pomôcť skvalitniť život ľuďom so zdravotným postihnutím? Myslím si, že prvoradé je POROZUMENIE. Porozumenie, prijatie, a nie ľútosť. Ale postoj ako k svojmu kamarátovi, kolegovi. Porozumenie nám dáva možnosť meniť naše názory, spoločenskú mienku, hovoriť o tom, prečo je dôležité, aby ľudia so zdravotným postihnutím existovali tu spolu s nami, aby neboli zavretí v zariadeniach, ale aby boli súčasťou nášho života.


Všetkým ľuďom, ktorí si napriek svojmu znevýhodneniu našli prácu a uplatnenie, držíme palce. Situácia sa pomaly, z roka na rok zlepšuje, ale napriek tomu je v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím stále mnoho problémov a otvárajú sa ďalšie. Náš úrad je tu, pripravený ich riešiť. 

   
 Viera Záhorcová o Radničkiných trhoch 2023