Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu treba zlepšiť

Komisárka Zuzana Stavrovská a právnička úradu Lenka Bodnárová sa stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlanou Síthovou a jej spolupracovníkmi. Prediskutovali systémové možnosti zlepšenia prístupu detí so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu, ako vyjadrenia ich práva plnohodnotne rozvíjať svoje individuálne schopnosti a kompetencie.
Ministerstvo sa stotožňuje s potrebou prijatia zmien v oblasti inklúzie a oboznámilo nás s aktuálnym stavom jednotlivých procesov v rámci prebiehajúcej reformy školského systému.

Tešíme sa, že s ministerstvom školstva zdieľame rovnaký postoj k inklúzii, ako k dôležitému princípu v školskom systéme. Ak bude fungovať naplno, v konečnom dôsledku prinesie benefity nielen deťom so zdravotným postihnutím, ale celej spoločnosti.

Stretnutie vnímame ako začiatok intenzívnejšej vzájomnej spolupráce.