Prezidentka prihliadla na názor komisárky a nepodpísala novelu Zákonníka práce

Pred vyše týždňom sa komisárka Zuzana Stavrovská obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a požiadala ju, aby nepodpísala schválenú novelu Zákonníka práce. Podľa komisárky bola totiž novela v rozpore so záujmami osôb so zdravotným postihnutím a nasvedčovala tomu, že nie je ani v súlade s Ústavou SR a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Novela skracovala lehotu, počas ktorej majú úrady práce vydať súhlas alebo nesúhlas s výpoveďou zo strany zamestnávateľa zamestnancovi so zdravotným postihnutím z 30 na 7 dní. (Výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím zo strany zamestnávateľa totiž vždy musí odobriť príslušný úrad práce, má to chrániť pred neoprávnenou výpoveďou.)
 
Samotné skrátenie lehoty by ale nebolo problémom. Problematické by bolo najmä zavedenie tzv. fikcie súhlasu: ak sa totiž úrad práce nestihne vyjadriť do siedmich dní, považovalo by sa to podľa novely za súhlas s výpoveďou. Zákon o správnom konaní nepozná rozhodnutie vo forme fikcie - každé rozhodnutie je potrebné odôvodniť. A ako je možné odôvodniť niečo, čo reálne nebolo vydané?
 
Táto právna úprava by podľa komisárky neuľahčila integráciu ľudí so zdravotným postihnutím a nebola by zárukou, že sa im budú ľahšie uzatvárať pracovné pomery.
 
Vítame preto rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej túto novelu vetovať.