streda 04.10.2023

Právo na nezávislý život - aj na cestovanie vlakom?

Šiesty ročník konferencie o nezávislom živote sa prepojil aj s praxou, keď dodržiavanie práv ľudí so zdravotným postihnutím, vrátane práva na nezávislý život, značne pokrivkáva.

Konferencia Nezávislý život - participácia

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručuje ľuďom so zdravotným postihnutím aj právo na nezávislý spôsob života.  Napríklad, aby si mali možnosť zvoliť miesto pobytu, kde a s kým budú žiť, aby neboli nútení žiť v určitom konkrétnom prostredí, aby mali prístup k celému spektru podporných služieb, tak, aby sa mohli plne začleniť do spoločnosti, aby neboli izolovaní a segregovaní. 

A aká je realita? Skúsenosti mnohých ľudí so zdravotným znevýhodnením nasvedčujú tomu, že uplatňovanie tohto práva na Slovensku pokrivkáva.

Aj preto sa už 6-ty rok konala konferencia Nezávislý život - tentokrát s podtitulom Participácia, ktorú zorganizovali Forum for Human Rights spolu s partnermi: CEDA - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FAD STU, Slovenská únia podporovaného zamestnávania, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Fórum pre ľudské práva, Accessible centre EU, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Zúčastnili sa na nej aj priamo ľudia so zdravotným znevýhodnením, mnohí z nich vystúpili s vlastnými prezentáciami - pretože aj o tom je nezávislý život.  
Bola pri tom aj komisárka Zuzana Stavrovská, ktorá si vypočula problémy zúčastnených, zodpovedala na rôzne otázky aj porozprávala o aktuálnom dianí v našom úrade, napríklad, že chystáme vydanie knihy o ľudských právach, ako aj to, že sa pripravujeme na výkon novej pôsobnosti v rámci Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu (NPM).
 

Príklad z praxe: (bez)bariérové cestovanie vlakmi?

Na konferenciu Nezávislý život cestovali aj zamestnanci a klienti z OZ Inklub (bývalý názov: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach) . Do Bratislavy chceli prísť z Košíc už o deň skôr. Železničnej spoločnosti to nahlásili týždeň vopred. Napriek tomu im oznámili, že jediný možný vlak, ktorý bude mať bezbariérový vozeň, bude zaradený až o deň neskôr a iba s odchodom o 7.00h z Košíc. Museli zmeniť svoje plány a ísť týmto konkrétnym vlakom.

Nebola to ani zďaleka jediná skúsenosť, keď skupina z Inklubu musela šachovať, ako, akým vlakom a v akom zložení pocestujú. Dokonca pred pár mesiacmi zažili aj to, keď sa jednej z ich klientiek v Bratislave vážne zhoršil zdravotný stav a chcela sa hneď vrátiť domov. Rýchlik s najbližším odchodom bol však bariérový a nevedeli k nemu pristaviť plošinu. Odkázali im, že majú ísť IC-čkom. Na to však peniaze nemali. Náhrada či ospravedlnenie? Žiadne. Klientka napokon musela v Bratislave ostať v nemocnici a zvyšok skupiny sa vrátil do Košíc bariérovým vlakom.

Preto, keď sa skupina z Inklubu úspešne dopravila jediným možným vlakom do Bratislavy na konferenciu Nezávislý život, prišla ešte pred jej začiatkom osobne podať podnet (resp. podnety, pretože skúseností s vlakmi majú na celú knihu) na náš úrad.

To, že ľudia so zdravotným znevýhodnením opakovane a stále zažívajú takéto skúsenosti, je v rozpore s právom na osobnú mobilitu aj s právom na prístupnosť, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím garantuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať a zabezpečovať.  Konkrétne sa Slovenská republika zaviazala garantovať napríklad prístup k fyzickému prostrediu, doprave, informáciám, komunikácii a ďalším. Tieto opatrenia majú zahŕňať odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti a vzťahujú sa aj na budovy, cesty, dopravné zariadenia a iné. 

Železničnej doprave sa venujeme už dlhodobo. V najbližšom období predstavíme ďalšie kroky.