utorok 21.11.2023

Právo na inklúziu pre každé dieťa na Slovensku?

Diskusiu na túto tému zorganizoval UNICEF priamo počas Svetového dňa detí 20. novembra 2023 v bratislavskej Jurkovičovej teplárni. Medzi pozvanými rečníkmi bola aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Hovorilo sa nielen o slovenských deťoch, ale aj o deťoch z Ukrajiny nachádzajúcich sa na našom území. Rečníci sa zhodli, že problémy, akým čelia slovenské deti so zdravotným postihnutím, majú aj ukrajinské deti so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, s tým, že pre ne je situácia ešte náročnejšia.

Diskutoval aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský a cez telemost komisár pre deti Jozef Mikloško, ako aj mládežnícky delegát SR pri OSN Pavol Beblavý a mladý muž Oleksandr z Ukrajiny, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s bariérovosťou v Bratislave - je totiž na invalidnom vozíku.

Aké kritické oblasti v životoch detí so zdravotným postihnutím sme vysledovali v našom úrade?

- nedostatočný prístup k vzdelávaniu a podporným opatreniam
- nedostatočná podpora a zlá sociálna a ekonomická situácia rodín s deťmi so zdravotným postihnutím
- násilie a zneužívanie

Ako to môžeme zmeniť?

- sociálnou politikou štátu
- vzdelávaním ľudí, ktorí rozhodujú o kompenzáciách

Čo odporúčame novej vláde SR?

- široko podporovať rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
- pokračovať v deinštitucionalizácii systému náhradnej starostlivosti, najmä vo vzťahu k deťom so zdravotným postihnutím
- poskytnúť účinnú pomoc deťom pri riešení násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím
- podporovať inkluzívne vzdelávanie, odstraňovať všetky druhy bariér vo všetkých typoch a stupňoch škôl

Odporúčania, ktoré vzišli z diskusie, zástupcovia UNICEFu poskytnú aj predstaviteľom novej vlády SR. Veríme, že padnú na úrodnú pôdu.

Vďaka za podnetnú diskusiu.