streda 06.09.2023

Pracovné stretnutie na ministerstve práce k pripravovaným reformám

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje dve veľké reformy v sociálnej oblasti: reformu financovania sociálnych služieb a reformu posudkovej činnosti.
Preto sme sa dňa 5. septembra 2023 spolu so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR stretli na pôde ministerstva s jeho predstaviteľmi, na čele so štátnou tajomníčkou Annou Aftanasovou.

V súvislosti s reformami sme prerokovali aj tieto témy:
  • problematiku komplexných posudkov úradov práce
  • dôležitosť podpory práva na nezávislý a aktívny život ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • súčasné nedostatky osobnej asistencie a jej budúcnosť
  • dôležitosť spoločného menovateľa všetkých zmien: skvalitnenie života ľudí so zdravotným postihnutím

K obom oblastiam sa pravidelne stretávajú pracovné skupiny, ktorých členmi sú aj kolegovia z nášho úradu, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.