Poslanci NR SR odobrili významné zmeny na pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím

Predkladateľkou návrhov je Jana Žitňanská (ZA ĽUDÍ). Konkrétne ide o novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

ČO SA ZMENÍ?

Koniec Krátenia Opatrovateľského Príspevku

Ľuďom, ktorí opatrujú osoby s ŤZP, a zároveň sami poberajú dôchodkové dávky (napr. starobný, invalidný, výsluhový dôchodok), sa už príspevok na opatrovanie nebude krátiť na polovicu. Od 1. júla 2023 bude poberať 75% sumy a od 1. júla 2024 sa opatrovateľský príspevok nebude krátiť vôbec. Príspevok sa už nebude krátiť ani v prípade, ak opatrovaná osoba navštevuje aj ambulantné sociálne služby (od 1. júla 2023).
 

Aj Pracujúci Rodičia Detí S Ťzp Dostanú 100 Eur

Všetkým opatrovateľom, ktorí sa starajú o jedno alebo viac nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím, sa od 1. júla 2024 bude môcť zvýšiť opatrovateľský príspevok o 100 eur mesačne. Doteraz 100 eur poberali len tí opatrovatelia nezaopatrených detí, ktorí nepracovali.
 

Zvýšenie Koeficientu Pri Posudzovaní Príjmu

Od 1. júla 2024 sa pri posudzovaní príjmu opatrovateľa zvýši koeficient životného minima z 2 na 2,5-násobok. Ten určuje, koľko môžu ľudia, ktorí opatrujú, zarábať, aby mali nárok na opatrovateľský príspevok.
 

Umožní Sa Pracovať Aj Mimo Priestoru Chránenej Dielne 

Chránená dielňa už nemusí znamenať iba na to určený jeden fyzicky vyhradený priestor, ale aj prácu v teréne či prácu z domu, v rozsahu 10 pracovných dní.
 

Lepšie Podmienky Pri Zákazkach Z Chránených Dielní

Zavádzajú sa aj výhodnejšie podmienky na zadanie zákazky na poskytnutie služby, než na poskytnutie tovaru osobami zo zdravotným postihnutím.
 

Ľahší Prechod Zo Zariadenia K Nezávislému Životu

Ešte pred opustením zariadenia sociálnych služieb môžu prijímatelia soc. služby požiadať o posúdenie nároku na príspevok na asistenciu. 

Komisárka Zuzana Stavrovská uvedené zmeny víta; mnohé z nich považuje za odstránenie dlhoročnej krivdy páchanej na ľuďoch so zdravotným postihnutím. Za viaceré zo zmien sa zasadila aj podaním pripomienok v rámci legislatívneho procesu.

 
 Tlačová konferencia: Prelomové zmeny v zákonoch na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám
 

 
Záznam tlačovej konferencie z NR SR:
https://tv.nrsr.sk/archiv/tlacovakonferencia/8/5127


Súvisiace odkazy:
Poslanci schválili Žitňanskej novelu zákona o službách zamestnanosti (teraz.sk)
Žitňanskej návrhy zákonov dostali zelenú v parlamente, zlepšia pracovné podmienky pre ZŤP a fungovanie chránených dielní - voFinanciach.sk (webnoviny.sk)