Podpísali sme memorandum so Združením miest a obcí Slovenska

Zistenia nášho úradu a naše podnety od ľudí so zdravotným postihnutím veľakrát súvisia s kompetenciami a rozhodnutiami samospráv miest a obcí.
Keďže chceme naďalej pôsobiť na zlepšovanie podmienok života ľudí so zdravotným znevýhodnením a na dôslednú ochranu ich práv, sme veľmi radi, že sme dnes mohli podpísať Memorandum o porozumení a spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Svojimi podpismi potvrdila komisárka Zuzana Stavrovská a predseda ZMOS Jozef Božik budúcu užšiu spoluprácu: bude sa zameriavať na poskytovanie informácií, skúseností a poznatkov z našej činnosti v rámci zasadnutí Rady a Regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj na vzdelávacie aktivity.  Tešíme sa na spoluprácu!

Tlačová správa ZMOS:
 

ZMOS a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci


Bratislava – 19. októbra 2023 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci.

„Účelom Memoranda je vytvorenie rámcových podmienok spolupráce pri vzájomnej výmene informácií, skúseností a poznatkov, ako aj účasti na vzdelávacích aktivitách so zameraním na problematiku dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, priznaných Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a s tým súvisiacu aplikáciu právnych predpisov,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Spolupráca medzi ZMOS a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa bude zameriavať na poskytovanie informácií, skúseností a poznatkov z činnosti Úradu komisára v rámci zasadnutí Rady a Regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. 

Úrad komisára poskytne Združeniu miest a obcí Slovenska zistenia zo svojej činnosti na účel podpory napĺňania jeho základných úloh vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím ako obyvateľom miest a obcí.

V podpísanom memorande sa tiež uvádza, že Združenie miest a obcí Slovenska umožní zástupcom Úradu komisára účasť na ním organizovaných vzdelávacích podujatiach.

Na podpise Memoranda o porozumení a spolupráci sa vo štvrtok 19. októbra 2023 zúčastnila aj podpredsedníčka ZMOS a predsedníčka Komory obcí Božena Kováčová a predsedníčka Sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS Marcela Ivančová.