pondelok 20.11.2023

Podpis Memoranda o spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR

V záujme zintenzívnenia spolupráce pri ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, a to tak v oblasti trestnej ako aj netrestnej, v oblasti vzájomného vzdelávania či výmeny informácií a legislatívy, sme dnes podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.

Ochrana práv zvlášť zraniteľných osôb, ktorými sú deti, seniori a osoby so zdravotným postihnutím, je jednou z mojich zásadných dlhodobých priorít. Som presvedčený, že uzavretie dohody o spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím prispeje k zintenzívneniu ochrany hendikepovaných osôb. Dnešný podpis dohody nadväzuje na obdobné dohody uzatvorené s komisárom pre deti a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

uviedol generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka.

Cieľom memoranda je podľa Zuzany Stavrovskej aj dostať do rozhodovacej praxe Generálnej prokuratúry SR jednotlivé ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

Dohovor je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR, ale nie vždy sa ustanovenia z tejto medzinárodnej zmluvy dostávajú aj do odôvodnení rôznych rozhodnutí, či už ide o rozhodnutia správnych orgánov alebo súdov. Preto je veľmi dôležité robiť osvetu aj o tomto Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – a to je ďalším cieľom tohto memoranda. V tejto súvislosti preto vítame aj možnosť podieľať sa na vzdelávaní prokurátorov.


Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa na Generálnu prokuratúru SR počas svojho pôsobenia vo funkcii komisárky – od vzniku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (marec 2016) obrátila už viackrát, a to najmä v rámci riešenia takých podnetov od občanov so zdravotným postihnutím, keď už vyčerpala všetky predchádzajúce zákonné možnosti. Najnovšie tak urobila  v súvislosti s prípadom vysťahovania obyvateľov - seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach, keď ani opakované upozornenia zo strany komisárky voči vedeniu mesta neboli vypočuté a nedošlo k náprave a naďalej dochádzalo k porušovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!