pondelok 16.10.2023

Plavecké preteky mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

V sobotu, 14. októbra 2023 sa konali plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže a 6. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom a mentálnym postihnutím.

Podujatie zorganizovala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci s mestom Trenčín a Trenčianskym plaveckým oddielom. Záštitu nad plaveckými pretekami - veľkou cenou primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 6. Majstrovstvami Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom a mentálnym postihnutím prevzal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Súťažilo spolu 71 športovcov z 34 klubov zo Slovenska a Českej republiky. Komisárka Zuzana Stavrovská mala tú česť odovzdať im medaily.

Všetkým gratulujeme! Ako sa hovorí, dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. V prípade ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí v spoločnosti zdolávajú oveľa viac bariéry a prekážok v porovnaní s ľuďmi bez zdravotného znevýhodnenia, to platí dvojnásobne. 

To, že podujatie bolo viac než len súťaž, môžete vnímať z fotiek sálajúcich úžasnou energiou.