utorok 09.05.2023

Parlament schválil dlhoočakávanú novelu školského zákona

Po turbulentných rokovaniach novela školského zákona prešla aj s pripomienkami odbornej verejnosti vrátane nášho úradu.
Ešte vo februári to vyzeralo tak, že z ambicióznej novely školského zákona vypadne nárokovateľnosť tzv. školských podporných opatrení pre žiakov so zdravotným postihnutím. Po hlasnom búšení či už nášho úradu, ale aj ďalších organizácií, najmä Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Inklucentra - Centra inkluzívneho vzdelávania, či poslancov, najmä Jany Žitňanskej, rokovaniach s ministrom školstva Jánom Horeckým, ba až hrozbe, že novela sa úplne stopne, sa napokon podarilo presadiť, že školské podporné tímy na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením v školách budú, a školy ich nielenže budú MÔCŤ vytvoriť, ale ich VYTVORIA. 

Finančné krytie zo strany ministerstva však bude zabezpečené až od septembra 2026. Už na budúci školský rok - od septembra 2023 však školy môžu žiadať o podporné opatrenia a vytvoriť tímy zložené z asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, logopédov, školských zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a ďalších. Do školy bude mať umožnený vstup už aj osobný asistent dieťaťa.

Posilní sa aj prístupnosť získania plného základného vzdelania pre deti s mentálnym postihnutím, a tým aj ich možnosti uchádzať sa o stredoškolské vzdelanie, čo im doteraz bolo často odopierané.

Ide o významný krok vpred k naplneniu inklúzie a práva detí so zdravotným znevýhodnením na vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.


Súvisiace odkazy:
Parlamentné tlače: Parlamentná tlač 1467 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)