Parlamentná tlač 938
piatok 18.03.2022

Parlament napriek výhradám komisárky aj prezidentky schválil novelu Zákonníka práce

Poslanci NRSR schválili poslanecký návrh novely Zákonníka práce aj napriek tomu, že komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská upozorňovala, že zhoršuje postavenie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce - aj keď deklarovaným cieľom poslaneckého návrhu bol opak.
K názoru komisárky sa priklonila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá zhodne s komisárkou tvrdila, že návrh novely je v rozpore so záujmami ľudí so zdravotným postihnutím a nasvedčuje tomu, že nie je ani v súlade s Ústavou SR a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 
Novela totiž skracuje lehotu, počas ktorej majú úrady práce vydať súhlas alebo nesúhlas s výpoveďou zo strany zamestnávateľa zamestnancovi so zdravotným postihnutím z 30 na 7 dní. (Výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím zo strany zamestnávateľa totiž vždy musí odobriť príslušný úrad práce, má to chrániť pred neoprávnenou výpoveďou.)
 
Samotné skrátenie lehoty nie je problém. Problematické je najmä zavedenie tzv. fikcie súhlasu: ak sa totiž úrad práce nestihne vyjadriť do siedmich dní, považuje sa to za súhlas s výpoveďou. Zákon o správnom konaní však nepozná rozhodnutie vo forme fikcie, pretože každé rozhodnutie je potrebné odôvodniť. A ako je možné odôvodniť fikciu? Teda niečo, čo reálne nebolo vydané?
 
Táto právna úprava podľa komisárky neuľahčí integráciu ľudí so zdravotným postihnutím a nie je zárukou, že sa im budú ľahšie uzatvárať pracovné pomery.  Komisárka Zuzana Stavrovská preto bude presadzovať úpravu tejto novely.
 

Súvisiace odkazy:
Prezidentka prihliadla na názor komisárky a nepodpísala novelu Zákonníka práce - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím podala prezidentke SR podnet na posúdenie schválenej n - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)