piatok 05.05.2023

Pán Ladislav, ktorého chcela starostka obce vysťahovať z nájomného bytu, zatiaľ ostáva doma

Riešime prípad pána Ladislava s mentálnym postihnutím, ktorý po smrti matky koncom marca tohto roku ostal bývať sám v nájomnom byte v obci Ohrady, no starostka obce mu oznámila, že sa musí do konca apríla vysťahovať.
Starostka obce argumentovala tým, že nájomníčkou bola jeho matka, a nie pán Ladislav. Platí však Občiansky zákonník, podľa ktorého, ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami jeho deti a ďalší členovia rodiny, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt.

O situácii pána Ladislava odvysielala 23. apríla 2023 reportáž aj TV JOJ:
Noviny TV JOJ (Videoportál - najlepšie seriály a relácie TV JOJ) (prvá reportáž v poradí).

Okamžite sme preto začali konať. Starostku aj právneho zástupcu obce sme pozvali k nám na úrad a osobne sme boli navštíviť aj pána Ladislava.

Pán Ladislav nám potvrdil, že nie je stotožnený s umiestnením do celoročného pobytového zariadenia sociálnych služieb, ale chcel by zostať bývať v byte.

Niektoré úkony dokáže zvládnuť sám, napríklad ísť do blízkeho obchodu, uvariť si kávu či zohriať si pripravené jedlo v mikrovlnnej rúre. Starostka obce Anikó Rabay na osobnom stretnutí v našom úrade zopakovala svoje obavy, že keď pán Ladislav býva v byte sám, „mohlo by sa niečo stať“. Navrhuje umiestnenie do celoročného zariadenia sociálnych služieb. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej je potrebné hľadať spôsoby, ktoré by pánovi Ladislavovi umožnili zotrvať v domácom prostredí. Bolo by to reálne, ak by mal zabezpečený adekvátny dohľad.

Hoci sme na osobnom stretnutí so starostkou a právnym zástupcom obce nedospeli k trvalému riešeniu situácie pána Ladislava, nateraz sa nám podarilo dohodnúť sa tak, že ostane vo svojom byte - s tým, že by mohol mať zabezpečenú opatrovateľku alebo osobného asistenta. Prípad ďalej riešime.