štvrtok 09.03.2023

Otvorili sme výstavu SME AKO VY

V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme 8. marca 2023 slávnostne otvorili novú výstavu.
Výstava SME AKO VY Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku a fotografky Marty Földešovej putuje po Slovensku už 10 rokov.

Je nám cťou, že v jubilejnom roku 2023, keď Spoločnosť Downovho syndrómu oslavuje 30 rokov od svojho vzniku, a keď výstava SME AKO VY putuje už neuveriteľných 10 rokov po rôznych miestach Slovenska, ju môžeme vystaviť práve v priestoroch nášho úradu, 

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Okrem diel z výstavy SME AKO VY sú súčasťou výstavy v priestoroch nášho úradu aj diela ocenené na Výtvarnom salóne - súťaži organizovanej Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.
 
Na vernisáž prišiel okrem ľudí zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ZPMP v SR a fotografky Marty Földešovej aj Dávid, ktorý je zobrazený na jednej z vystavených fotografií - dnes je z neho už mladý dospelý muž. Prišla aj klientka ZPMP v SR Soňa, ktorej výšivka sovy je súčasťou časti výstavy z Výtvarného salónu ZPMP v SR.  Obaja sú príkladom, že aj s Downovým syndrómom sa dá žiť zmysluplný život. Obaja sú zamestnaní: Dávid pracuje v predajni firmy, ktorá vyrába zubné kefky v Nitre a Soňa pracuje v sociálnom podniku BIVIO aj v kuchyni v školskej jedálni v Bratislave. 

Aj predseda Spoločnosti Downovho syndrómu Robert Lezo potvrdzuje, že pomaly, ale isto je už možné badať pozitívne zmeny v zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím. Aj toto je jedným z cieľov výstavy - upriamiť pozornosť na to, že aj ľudia s Downovým syndrómom sa chcú a môžu začleniť do spoločnosti a žiť nezávislým spôsobom života.

Výstavu SME AKO VY si môžete prísť pozrieť kedykoľvek v čase úradných hodín do nášho úradu na Račianskej 153 v Bratislave až do mája 2023.

Atmosféru z vernisáže si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Tlačovú správu a podrobnejšie informácie k výstave si môžete prečítať tu: Pozývame na vernisáž výstavy SME AKO VY - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)