pondelok 06.05.2024

Osoby so zdravotným postihnutím budú cestovať s európskymi preukazmi

Poslanci Európskeho parlamentu nedávno definitívne schválili zavedenie európskych preukazov a európskych parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím.
Oba preukazy umožnia držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám, prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty, s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu z dôvodu programu mobility, ako je napríklad Erasmus+.

V rámci celej Európskej únie budú mať osoby so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k preferenčným podmienkam, ako napríklad zľavnené alebo nulové vstupné, prednostný prístup či prístup na vyhradené parkovisko.

Používanie európskych preukazov pre ľudí so zdravotným postihnutím však nebude možné v blízkom čase. Po tom, čo ich schválil Európsky parlament, budú mať členské štáty 30 mesiacov na to, aby zakomponovali ustanovenia smernice do svojho vnútroštátneho práva. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Erik Tomáš uvádza, že preukazy budú u nás realitou do jedného roka. Vydávať by ich mali Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať vo fyzickom formáte, a ak bude k dispozícii, v digitálnom formáte a bude sa vydávať a obnovovať bezplatne. V závislosti od krajiny môžu byť za stratu a poškodenie karty účtované poplatky.

Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte. Taktiež sa budú môcť rozhodnúť účtovať poplatok za administratívne náklady na vydanie a obnovenie karty.