Reflex (8.11.2022)
utorok 15.11.2022

Opatrovateľský príspevok mu neschválili, ale nárok na príspevok na osobnú asistenciu spĺňa

Takto sme zhodnotili situáciu manželov, v prípade ktorých úrad práce odmietol priznať opatrovateľský príspevok manželovi na jeho takmer úplne nevidiacu manželku.
O prípade pána Heráka sme sa dozvedeli od redaktorky Televízie Markíza Lucie Lukušovej, ktorá nás oslovila v súvislosti s nakrúcaním reportáže o manželoch Herákovcoch do relácie Reflex. Vďaka tomu pán Herák podal podnet aj na náš úrad a jeho prípad sme začali oficiálne riešiť.

Pani Heráková prišla takmer úplne o zrak, jej manžel sa o ňu stará doma. Úrad práce mu žiadosť o opatrovateľský príspevok zamietol. Opatrovateľský príspevok totiž môžu poberať len tí opatrovatelia, ktorí sa starajú o človeka v najťažších stupňoch odkázanosti, teda v piatom a šiestom stupni odkázanosti - to však nie je prípad pani Herákovej. 

Strata zraku skutočne neznamená odkázanosť na 24-hodinovú starostlivosť inou osobou, je veľa prípadov ľudí so zrakovým postihnutím alebo aj úplne nevidiacich, ktorí nielenže sa o seba sami starajú, ale aj sami; prípadne s pomocou osobného asistenta, chodia do práce, do školy, na podujatia, do spoločnosti, majú rôzne aktivity.

Úrady práce by mali žiadateľom poradiť a ozrejmiť, že ak im aj žiadosť na jeden druh príspevku zamietnu, môžu ich požiadať o iný, vhodnejší druh príspevku. Ako však uvádza komisárka Zuzana Stavrovská, úrady práce si často túto poradenskú úlohu neplnia:
 

Úrad práce je povinný poskytnúť sociálno-právne poradenstvo, vyplýva mu to priamo zo zákona. Stretávame sa s tým, že úrady práce toto poradenstvo neposkytujú, a potom si občania opakovane žiadajú o príspevky, na ktoré možno nespĺňajú zákonný, kvalifikačný nárok.


Úrad práce mohol podľa komisárky Zuzany Stavrovskej poradiť pánovi Herákovi, že si má požiadať o iný druh príspevku, a to o príspevok na osobnú asistenciu:
 

Osobná asistencia by zabepečila pani Herákovej možnosť širšieho uplatnenia jej aktivít, ktoré reálne má, keďže nie je odkázaná len na priestor v domácnosti. Súčasne by mala možnosť byť jednoduchšie v kontakte s vonkajším prostredím, ktorý môže vykonávať s pomocou osobného asistenta a pán manžel by nebol až tak vyťažený, ako je v súčasnosti. 


Ak už aj žiadatelia zistia, že spĺňajú nárok na iný typ príspevku, musia na úrad práce podať úplne novú žiadosť, s novým dátumom, a celé konanie tak začať odznova, tým pádom stratiť čas, za ktorý už mohli dostať finančný príspevok. Komisárka Zuzana Stavrovská to nepovažuje za vhodné; podľa jej názoru by mohli úrady práce prihliadať na to, že daný žiadateľ už o pomoc žiadal a zachovať pôvodný dátum podania žiadosti, aj keď typ príspevku, o ktorý žiadajú, sa medzitým zmenil. Súvisiace odkazy:
Reportáž Reflexu z 8.11.2022 | TVNOVINY.sk


Fotografie:
Televízia Markíza