štvrtok 12.10.2023

Ochrancovia práv zo Slovenskej a Českej republiky na spoločnom stretnutí

V stredu, 11. októbra 2023 bolo v Brne vzácne stretnutie: zišli sa zástupcovia Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (SR), Úradu komisára pre deti (SR), Kancelárie verejného ochrancu práv (SR) a zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky.
Cieľom bola výmena informácií a skúsenosti v súvislosti s prípravou vykonávania novej pôsobnosti - národného preventívneho mechanizmu (NPM) proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Túto novú pôsobnosť si na Slovensku medzi sebou delia traja ombudsmani: verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vďaka novej pôsobnosti budeme robiť cielené monitorovacie návštevy týkajúce sa dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie. Keďže v ČR má túto agendu už od roku 2006 na starosti český verejný ochranca práv, boli sme sa zároveň inšpirovať.

Tím nášho úradu sa bude zameriavať na ľudí so zdravotným postihnutím. (Do mnohých takýchto zariadení sme chodili a robili sme v nich monitoringy už aj doteraz, ale len na základe Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.)

Ďakujeme kolegom z ČR, že s nami zdieľali cenné poznatky, skúsenosti a odporúčania. Bolo to obohacujúce a inšpiratívne stretnutie, veríme, že nie posledné.


Podrobnejšie o novej pôsobnosti:
Je to potvrdené: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím pribudne nová pôsobnosť (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Príprava novej pôsobnosti - rokovanie troch ombudsmanov (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)