Oceňujeme prístup personálu pri požiari v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Pri včerajšom požiari v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, našťastie, nedošlo k stratám na životoch ani zraneniam. Podľa medializovaných informácií sa tam v čase požiaru nachádzalo až 190 klientov a 40 zamestnancov.
Oceňujeme profesionálny prístup a postup zasahujúceho personálu. Aj vďaka tomu sa podarilo včas evakuovať klientov zariadenia. Medzi seniormi sú s najväčšou pravdepodobnosťou aj ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu či imobilní klienti.
Poďakovanie patrí, samozrejme, aj záchranným zložkám - hasičom a záchranárom.
Prajeme skoré zotavenie zo šoku z celej situácie všetkým seniorom aj zamestnancom a vedeniu zariadenia. Podľa dostupných informácií sa bude hľadať umiestnenie seniorov do iných zariadení, s čím už pomoc promptne ponúkla aj Spišská katolícka charita, ktorej tiež patrí veľká vďaka. V prípade potreby môžeme pomôcť s hľadaním umiestnenia pre seniora aj my.
 
Opätovne pripomíname, že na predchádzanie ohrozeniu zdravia a života klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú kľúčové:
  • dostupnosť signalizačných zariadení v izbách aj v spoločných priestoroch,
  • evakuačné podložky,
  • evakuačné cvičenia s klientmi, nielen so zamestnancami,
  • protipožiarne plány,
  • bezbariérovosť budovy,
  • ubytovanie imobilných klientov na prízemí,
  • dostupné a funkčné evakuačné výťahy, do ktorých sa zmestí aj klient na lôžku,
  • dodržiavanie priestorových podmienok stanovených pre obytnú miestnosť (maximálny počet troch klientov na jednej izbe a pod.),
  • nezamykanie klientov na izbách,
  • nepoužívanie tzv. sieťových postelí ani iných obmedzujúcich prostriedkov.
 

Zdroj:
www.aktuality.sk