O rozšírení agendy komisára na Rade vlády SR pre seniorov

Na zasadnutí Rady vlády SR pre seniorov 22. novembra 2022 vystúpila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Komisára okrem správy o činnosti nášho úradu za rok 2021 priblížila aj zámer rozšíriť pôsobnosť nášho úradu na seniorov:
 

Neznamená to, že agenda pre seniorov bude podriadená agende pre ľudí so zdravotným postihnutím. Budú to dve rovnocenné agendy. Šesťročná prax nášho úradu je vysoko hodnotená aj poslancami NRSR. Poslanci NRSR si zobrali za svoje, že chcú zlepšiť aj ochranu práv seniorov novým zákonom. Pomoc seniorov bude v novom zákone riešená z pohľadu ľudských práv a slobôd,


ysvetlila Zuzana Stavrovská na pôde Rady vlády SR pre seniorov, ktorej predsedá minister práce, soc. vecí a rodiny Milan Krajniak.

O novom zákone, ktorým sa rozšíria kompetencie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj na seniorov, budú poslanci NRSR v druhom čítaní rozhodovať už na najbližšej schôdzi parlamentu v decembri 2022.