Návšteva zo Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

V rámci nadväzovania a budovania kontaktov s organizáciami zastupujúcimi rôzne zdravotné postihnutia, ochorenia či poruchy sme 14.9.2022 pozvali na stretnutie predsedníčku Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Zoju Camberovú a podpredsedníčku Máriu Kuttnerovú.
Medzi civilizačné ochorenia, ktoré sú globálnym problémom v 21. storočí, patria rôznorodé degeneratívne ochorenia, ktorých rozvoj súvisí s degeneráciou tkanív a orgánov ľudského tela.  Ide nielen o značne rozšírené ochorenia, ale často sú aj príčinou úmrtí. Vyskytujú sa najmä vo vyspelých krajinách, v ktorých podľa štatistík postihujú už vyše 30 % populácie. Na ich vzniku sa podieľajú najmä spôsob života dnešnej spoločnosti a zmeny v životnom prostredí. Objavujú sa u čoraz mladších ľudí.

Patria sem: infarkt myokardu, angina pectoris, ateroskleróza, vysoký cholesterol a hypertenzia (vysoký tlak), cievna mozgová príhoda, obezita, cukrovka 2. typu, rakovina – nádory pľúc, tráviaceho traktu, pohlavných orgánov, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), depresie, artritída a osteoporóza, chronický únavový syndróm.

Aj pacienti s týmito diagnózami nám môžu podávať podnety (a aj podávajú), náš úrad je tu na ochranu aj ich práv. Nepotrebujú mať preukaz ŤZP. 

Zväz sa momentálne snaží robiť prevenciu voči civilizačným chorobám rôznymi aktivitami, rekondičnými pobytmi, individuálnymi rehabilitáciami z projektov miest a vyšších územných celkov. Členovia sú aktívni aj na verejných podujatiach, napr. na Dňoch srdca, kde robia poradenstvo spojené s meraním tlaku a glukózy v krvi.

Komisárka Zuzana Stavrovská sa zaujímala o problémy, ktoré trápia pacientov s civilizačnými chorobami aj zväzu ako organizácie, ponúkla im pomoc pri ich riešení a prijala pozvanie na celoslovenský seminár.

Tešíme sa na spoluprácu!


Súvisiace odkazy:
Civilizačné choroby sú častou príčinou úmrtí. Prečo nás trápia čoraz viac? - TvojeZdravie.sk