Nadviazanie spolupráce so Združením SK8

Komisárka Zuzana Stavrovská sa dňa 15. mája 2023 stretla s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom, a to v sídle Úradu Trnavského samosprávneho kraja, keďže aktuálny predseda SK8 je súčasne trnavským županom.
Stretnutie sme iniciovali najmä z dôvodu informovania o výsledkoch nášho prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností z októbra/novembra 2022, keďže zriaďovateľom stredných škôl, v ktorých sa konajú voľby, sú samosprávne kraje. A keďže ide o budovy škôl, je dôležité, aby boli bezbariérové nielen z dôvodu organizovania volieb, aj pre ich hlavný vzdelávací účel. Podarilo sa nám už takto postupne individuálne rokovať s Trnavským, Žilinským, Košickým aj Prešovským samosprávnym krajom.

Na rokovaní s Jozefom Viskupičom sa okrem komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej zúčastnila aj právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Eva Domoráková Arnoldová a hovorkyňa úradu Elena Koritšánska. Pripojila sa aj riaditeľka Odboru sociálnych vecí Trnavského samosprávneho kraja Blažena Flamíková. 

Ďakujeme za prijatie, vypočutie aj pozvanie aj na plánované výjazdové stretnutie zástupcov všetkých krajov SK8, kde veľmi radi priblížime nielen návrhy na odstránenie bariér počas volieb, ale aj našu širšiu činnosť - úzke prepojenia na pôsobnosť samosprávnych krajov máme najmä v sociálnych službách. 

Plánujeme sa stretnúť aj so zástupcami miest a obcí. S Úniou miest Slovenska sa nám to už podarilo, ešte by sme to chceli zrealizovať aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.

Výsledky nášho prieskumu nájdete tu: Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)