pondelok 18.10.2021

Na Úrade komisára sa opäť roztancovali farby na obrazoch umelkýň zo zariadenia sociálnych služieb

Výstavu diel grafiky a keramiky sme slávnostne otvorili na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je pre nás vždy veľkým sviatkom, keď môžeme v priestoroch úradu vystavovať nové výtvarné diela umelcov so zdravotným postihnutím. Mnohé diela majú profesionálny charakter.
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská ako hostiteľka privítala v pondelkové popoludnie 18. októbra 2021 maliarky a keramikárky zo Zariadenia sociálnych služieb Pod Hradom z Plaveckého Podhradia, riaditeľku tohto zariadenia Ing. Editu Kruzslíkovú  spolu s tímom zamestnancov tohto zariadenia vrátane, hostí z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej 7a v Bratislave.

Všetkých nadšencov umenia prišli pozdraviť zástupcovia zriaďovateľa podpredsedovia Bratislavského samosprávneho kraja p. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., ktorý je podpredsedom pre oblasť sociálnych služieb a MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, ktorý je podpredseda pre oblasť zdravotníctva, obidvaja sú stálymi hosťami vernisáží diel umelcov zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Tlmočili pozdravy aj od predsedu samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA.

Pani riaditeľka Kruzslíková predstavila umeleckú tvorbou keramikárskej dielne, v ktorej už dlhé roky môžu klientky tvoriť nádherné plastiky a sošky. Obrazy grafickej tvorby vytvorené v rámci projektu z roku 2017 „Tlač z výšky“ a akvarely zobrazujúce rôzne významné osobnosti a rodinných miláčikov rozsvietili farbami priestory Úradu komisára. Historik umenia a kurátor Ľuboslav Móza slávnostnými slovami o význame umenia pre nás a prínose vystavených autorských diel povzbudil umelcov tohto zariadenia.

Mnohé diela z keramiky a obrazy sa rezervovali už pri inštalácii výstavy. Po jej ukončení tesne pred Vianocami určite potešia ako darčeky našich blízkych. Výstava je prístupná verejnosti v pracovných dňoch počas úradných hodín Úradu komisára. Všetkých srdečne pozývame.
 

Súvisiace odkazy:
www.dsspp.sk/galerie/ocenenie/vystava-obrazov