Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

V kontexte uplynulých dní, keď vypukla vojna na Ukrajine, myslíme viac ako kedykoľvek predtým na najviac zraniteľných - deti, starých ľudí, ľudí s ťažkými chorobami a zdravotným postihnutím. Zhodou okolností je dnešok Medzinárodným dňom ľudí so zriedkavým ochorením. Na Slovensku ich žije podľa Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb 300 000. Vo svete ich je 300 000 000. Tisícky ľudí s týmito ochoreniami žijú aj na Ukrajine. Nezabúdajme na nich.
Za zriedkavé choroby (ZCH) sú  považované choroby s výskytom nie viac ako 5 chorých na 10 000 obyvateľov. ZCH sú podľa EÚ definované ako život ohrozujúce alebo chronicky invalidizujúce ochorenia. V súčasnosti je známych 6 000 až 8 000 zriedkavých ochorení, ktoré počas života postihujú 6 až 8 % populácie, čo v EÚ predstavuje 27 - 36 miliónov ľudí.  Prejavy ochorenia môžu vyústiť do trvalej invalidity až smrti pacienta.


Pozrite si tohtoročné video k Medzinárodnému dňu zriedkavých chorôb.

 Video k Medzinárodnému dňu Zriedkavých Chorôb 2022