Medzinárodný deň epilepsie

Dnes je nielen Valentín, ale aj Medzinárodný deň epilepsie (pripadá na druhý februárový pondelok). Napriek tomu tieto dva sviatky spolu súvisia - epilepsiu totiž v minulosti považovali za ochorenie „božského“ pôvodu a v Európe bol patrónom ľudí s epilepsiou svätý Valentín. V období renesancie považovali ľudí s epilepsiou za výnimočných či prorokov. Až v 19. storočí bolo akceptované Hippokratovo tvrdenie, že epilepsia je ochorenie mozgu.
Na svete žije približne 65 miliónov ľudí s epilepsiou, na Slovensku sa týka 70 000 ľudí.

Epilepsia sa prejavuje záchvatmi, ktoré sa opakujú bez dokázateľnej príčiny. Záchvat spôsobuje abnormálny elektrický výboj, ktorý je príznakom špecifickej poruchy neurónov. Veľa dojčiat a batoliat prekoná epileptický záchvat bez toho, aby sa u nich v neskoršom veku epilepsia objavila. V detstve zažije epileptický záchvat približne 5% detí a pripisuje sa genetickým faktorom. V staršom veku môže byť za chorobou nádor, stav po mŕtvici, alkoholizmus alebo vírusový alebo bakteriálny zápal mozgu. Choroba sa lieči buď liekmi alebo režimovými opatreniami. Ak lieky nezaberajú a záchvaty sa opakujú, môže pomôcť chirurgická liečba.

Pri záchvate je potrebné človeka obrátiť na bok do stabilizovanej polohy, dať mu niečo pod hlavu, podržať ho v panvovej časti, postarať sa o to, aby mu nezapadol jazyk a prečkať, kým záchvat prejde - nesnažiť sa ho zastaviť. Ak záchvat neprechádza ani po troch minútach, treba zavolať lekára. Za žiadnych okolností mu netreba dávať do úst predmety ako kus drievka či lyžicu - upozorňuje Jozef Vrátil, prezident Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA.

Združenie AURA sa v prvom rade snaží vzdelávať laickú verejnosť o poskytovaní prvej pomoci epileptikom, zastrešuje regionálne kluby, organizuje rekondičné pobyty, vzdelávacie akcie a snaží sa integrovať epileptikov do spoločnosti a odstraňovať bariéry. Spolupracuje s rôznymi odborníkmi, napr. Ligou lekárov proti epilepsii.

Viac o združení sa dozviete tu: epilepsiask.sk | Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou