Matke s dvoma synmi so zdravotným postihnutím úrad práce nepriznal príspevok na opatrovanie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa niekedy javia ako úrady, ktoré namiesto pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc odopierajú.
Bol to aj prípad pani Kataríny (meno sme zmenili). Sama sa starala o dvoch chorých synov:  starší, v dospelom veku, bol po operácii mozgu - mal akútny hydrocefalus (ochorenie charakterizované nadmerným hromadením veľkého množstva mozgovomiechového moku v komorách mozgu) a zaviedli mu do mozgu tzv. VP shunt. Nemôže ostať sám, vyžaduje si nonstop dohľad.  Podľa pracovníčky úradu práce v Banskej Štiavnici to však nebol stav, pre ktorý by pani Kataríne prináležal príspevok na opatrovanie. Aby toho nebolo málo, pani Katarína sa musela starať ešte aj o mladšieho syna, ktorý trpí poruchami správania, a preto sa vzdeláva doma. Ani naňho nepoberala žiadny príspevok na opatrovanie.

Pani Katarína sa odvolala, no aj druhostupňový správny orgán - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica jej žiadosť odmietol. Komisárka Zuzana Stavrovská skonštatovala porušenie práva osoby so zdravotným postihnutím na primeranú životnú úroveň a poradila pani Kataríne podať žalobu na krajský súd. Medzitým však pani Katarína dostala list od  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (kam sa tiež obrátila), ktorým ju vyzvali, aby podala opätovnú žiadosť o opatrovateľský príspevok. Tým, že podala novú žiadosť, však prišla o možnosť doplatenia spätného  príspevku na opatrovanie za rok 2020, keď sa viedlo správne konanie o prvej žiadosti. Po podaní novej žiadosti síce pani Kataríne peňažný príspevok nakoniec schválili, no až od marca 2021.

Nič to však nemení na tom, že zdravotný stav jej syna bol vážny už aj predtým, pri podaní prvej žiadosti, ani na tom, že o dvoch synov s vážnymi diagnózami sa musela starať sama, bez akéhokoľvek príspevku od štátu, keď pomoc štátu museli nahrádzať iba rodinní príslušníci a dobrí ľudia.

Ohľadom druhého syna komisárka pani Kataríne odporučila požiadať o jeho diagnostiku, na základe ktorej by bolo možné žiadať o opatrovateľský príspevok. To sa počas roka 2021 vyriešiť nestihlo, prípad preto sledujeme naďalej a sme pripravení osudom ťažko skúšanú matku sprevádzať aj pri tomto boji.
 
(Príbeh je uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 ako Príbeh prvý)