streda 02.02.2022

Máme niečo spoločné - stretnutie s poslancom NRSR Dominikom Drdulom

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím navštívil poslanec Národnej rady SR Dominik Drdul (OĽANO), ktorý od svojho narodenia žije so zdravotným znevýhodnením - rázštepom chrbtice a dlhodobo sa venuje obhajobe práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Rokovali s ním komisárka Zuzana Stavrovská a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Ľuba Rehánková.
Prediskutovali sme spoločné témy - aktuálne návrhy zákonov v Národnej rade SR aj legislatívnu iniciatívu Dominika Drdula vo veci zmeny lehoty na udeľovanie súhlasov úradu práce s rozviazaním pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Oboznámili sme ho aj s našimi plánmi na rozšírenie kompetencií komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom možnej väčšej pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.
 
Oceňujeme záujem o našu prácu a vzájomnú spoluprácu, dohodli sme sa na pravidelných stretnutiach. Tešíme sa, že budeme môcť spoločne presadzovať legislatívne úpravy smerujúce k skvalitňovaniu života ľudí so zdravotným postihnutím.