Ľudia so zdravotným postihnutím nepotrebujú väčšiu kontrolu, ale väčšiu pomoc

Podľa návrhu nového Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach sa na poberateľov finančných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia chystajú silnejšie kontroly, inšpekcia a dohľad. Komisárka Zuzana Stavrovská preto svoje pripomienky vysvetlila poslankyni NRSR, členke Výboru NRSR pre sociálne veci Jane Žitňanskej (Za ľudí).
Rozumieme a oceňujeme, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce novým zákonom zlepšovať kvalitu sociálnych služieb a zlepšovať starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, ale navrhované zjednotenie inšpekcie pre celú oblasť sociálnych vecí prináša nevhodné spojenie kontrolovaných subjektov - na jednej strane zariadení sociálnych služieb ako zriaďovateľov a na druhej strane samotných ľudí so zdravotným postihnutím ako poberateľov príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 
Namiesto kontrolných a sankčných mechanizmov by však štát mal podľa názoru komisárky Zuzany Stavrovskej posilniť skôr personálne kapacity úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zlepšiť podporu a poradenstvo pri sprevádzaní a riešení jednotlivých situácií ľudí, ktorí žiadajú o príspevky v súvislosti so svojím postihnutím.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím si uplatnil zásadné pripomienky aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Veríme, že pred predložením zákona na rokovanie vláde SR sa koaličná rada s našimi pripomienkami stotožní.


Súvisiace odkazy:
Legislatívny proces - SLOV-LEX