štvrtok 18.11.2021

Konferencia o práci s mládežou

Vo štvrtok 18. novembra 2021 sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou „Práca s mládežou“, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút mládeže - IUVENTA, spojenou s oceňovaním výnimočných počinov v oblasti práce s mládežou.

Jednotliví hostia aj diskusia účastníkov sa dotkla rôznych oblastí práce s mládežou (lokálne politiky, inklúzia zdravotne znevýhodnenej mládeže a sociálne vylúčenej mládeže, význam vzdelávania), no nevyhnutne sme sa venovali aj dopadom pandémie COVID-19 na život mladých ľudí, ako pandémia zasiahla a ovplyvnila prácu s mládežou. Mládež sa ocitla v izolácii, ktorej dlhodobé dopady ešte len budeme sledovať. Je potrebné sa na tieto dôsledky pripraviť a včas s nimi pracovať.

Tiež sme si opäť pripomenuli hlavný princíp v prístupe k mládeži, a tým je potreba, aby sme pri riešení problematiky týkajúcej sa mládeže ako budúcej generácie, ktorá bude riadiť svet, viac hovorili s ňou, ako o nej.

V rámci konferencie ocenili viacerých pracovníkov s mládežou, ktorí aj tento hlavný princíp ukážkovo denne pretavujú do praxe.

Online záznam celej konferencie je dostupný na facebookovom profile IUVENTA (www.facebook.com/iuventa)


Pri príležitosti oceňovania pracovníkov s mládežou sa IUVENTA rozhodla zozbierať ich osobné príbeh a skúsenosti a vydať ich v podobe publikácie, aby sa každý, kto sa rozhodne pracovať s mládežou, mohol inšpirovať ich príkladom alebo posilniť svoju motiváciu do práce, ktorá naozaj dáva zmysel.
 

 Inšpiratívna práva s mládežou


Súvisiace odkazy:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ocenila 15 pracovníkov s mládežou | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
Konferencia o práci s mládežou | EPALE (europa.eu)