Konferencia SME SI ROVNÍ aj o potrebe tzv. spinálnych jednotiek

Uplynulé dva dni sa v Šamoríne konala medzinárodná konferencia SME SI ROVNÍ. Národný projekt SME SI ROVNÍ sa na Slovensku realizuje od marca 2020 vďaka Slovenskému paralympijskému výboru (SPV). Cieľom projektu je zlepšovať začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a podnecovať riešenia vytvárania rovnakých podmienok pre všetkých.
Rezonovala aj požiadavka vytvorenia tzv. spinálnych jednotiek, tj vysokošpecializovaných pracovísk pre starostlivosť o pacientov s poranením miechy, ktoré Slovensko doteraz nemá. "Poškodenie chrbtice a miechy je jedným z najdevastačnejších poranení, aké môžu človeka postihnúť, preto potrebuje rýchly a intenzívny zásah.

Práve spinálne jednotky vytvárajú zabezpečenie základných funkcií a prípravu klienta na presun do rehabilitačného zariadenia," vysvetlil predseda SPV Ján Riapoš pre TA3.

Na časti konferencie sa zúčastnila a jej ciele podporila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, na fotke je spolu s prezidentom Ukrajinského paralympijského výboru Valerijom Šuškievičom (vľavo) a Jánom Riapošom (vpravo).