pondelok 18.09.2023

Komisárka vyzdvihla prácu opatrovateliek, ale navrhuje aj psychologické testy

V pondelok 11. septembra 2023 pozdravila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská členky a členov a aj ďalšie pozvané hostky a hostí na valnom zhromaždení Komory opatrovateliek Slovenska.
Prinášame niekoľko myšlienok z príhovoru komisárky Zuzany Stavrovskej:

Práca opatrovateliek je naozaj mimoriadne náročná. Vyžaduje si nasadenie, trpezlivosť, porozumenie, odbornosť. Táto práca by mala byť oveľa lepšie finančne ohodnotená - toto je nevyhnutná potreba.

Takisto by sa mali zvyšovať nároky na vzdelanie opatrovateľov a opatrovateliek. 220-hodinový kurz nie je dostatočnou zárukou.

Dôležitá je aj psychická stránka - odporúčame preto veľkú zmenu v tom, aby zamestnanci v sociálnych službách absolvovali psychologické testy, ktoré by preukázali odolnosť, empatiu a nastavenie človeka tak, aby bol klient v bezpečí, a zároveň aby ten, kto sa oňho stará, mal adekvátnu odbornosť.


Opatrovateľom a opatrovateľkám sa prihovorili a diskutovali s nimi aj štátna tajomníčka MPSVR Anna Aftanasová, europoslankyňa Miriam Lexmann, autorka učebníc o opatrovateľstve a ošetrovateľstve Anna Krišková, zástupkyňa spoločnosti Hartmann Ľubica Bezeli, za odbory Andrej Žvásta (UniJA) a Monika Blaščíková za Žilinský samosprávny kraj, kde rozbehli učebný odbor: odborný opatrovateľ.

Ďakujeme za pozvanie aj dôležité diskusie a veríme, že podmienky práce opatrovateľov a opatrovateliek sa budú stále zlepšovať, tak, aby to pocítili aj klienti a ľudia so zdravotným postihnutím.