Komisárka uviedla Správu o činnosti za rok 2021 na Výbore NR SR pre sociálne veci

Komisárka Zuzana Stavrovská na výbore zdôraznila okrem iného aj problém s podporou sociálnych podnikov, ktoré môžu pomôcť zamestnať sa aj ľuďom so zdravotným postihnutím: Z analýzy nášho úradu vyplynulo, že z celkovej sumy európskych štrukturálnych fondov, ktoré malo Slovensko na podporu sociálnych podnikov - takmer 49 miliónov Eur - sa nevyčerpá ani 10%, a to pre zle nastavené podmienky projektu.
Napríklad - o podporu nemohli žiadať sociálne podniky v Bratislavskom kraji. Rozhodne to nie je v poriadku a komisárka bude apelovať na zmenu podmienok.
 
Správu o činnosti postupne komisárka predstaví aj na Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbore NR SR pre zdravotníctvo, a napokon vystúpi aj v pléne NR SR.
 

Vystúpenie komisárky na Výbore NR SR pre sociálne veci si môžete pozrieť od 24-tej minúty tu:
 

 Video z rokovania Výboru NR SR pre sociálne veci
 

 

 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
 
 
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Súvisiace odkazy:
Rokovanie výboru: Výbor NR SR pre sociálne veci (nrsr.sk)