pondelok 17.06.2024

Komisárka so svojím tímom „dobrovoľníčila“ v Rodinnom centre Bocianiky

Každý rok na jeden deň odídeme z úradu a stanú sa z nás dobrovoľníci. Tento rok sme boli v Rodinnom centre Bocianiky v bratislavskej Petržalke – inkluzívnom priestore, kde sa pravidelne na rôznych aktivitách stretávajú deti zdravé, aj tie so zdravotným postihnutím.
Dobrovoľnícke aktivity robíme každý rok v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Aj tentoraz nás aktivizovala Michaela Bagalová, ktorá nás zaviedla do Petržalky. Šéfka občianskeho združenia Bocianiky Andrea Chocholáčková už mala pre nás pripravené kartóny, jej manžel Peter Chocholáček výbornú kávu.

Našou úlohou bolo pripraviť polovýrobky na výtvarné dielničky pre deti. Z kartónov sme vyrezávali alebo vystrihávali rôzne morské živočíchy ako napríklad ryby, hviezdice či morských koníkov, aby ich deti mohli na nasledujúci deň vymaľovať, polepiť, alebo inou technikou vyzdobiť. Po niekoľkých hodinách práce sme odchádzali spokojné – komisárka, hovorkyňa, ale aj právničky a sociálne pracovníčky z nášho úradu.

Rodinné centrum Bocianiky je v Petržalke veľmi obľúbené.  Andrea Chocholáčková hovorí, že slúži pre potrebu klientov so zdravotným, telesným a mentálnym znevýhodnením.
 

Spájame dva svety a to svet zdravých, so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radostí, bez obmedzení, so svetom plných prekážok a izolácie. Cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta športu vo vode ako aj na suchu s ich zdravými rovesníkmi. Rozvíjame činnosti využitia voľno-časových aktivít kultúrneho, rehabilitačného – rekondičného ako aj rekreačného charakteru,

vysvetľuje.

A práve preto sme tam museli a chceli prísť pomáhať aj my z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, za čo veľmi pekne ďakujeme Michaele Bagalovej.

V Rodinnom centre Bocianiky sme však neboli iba pripravovať výtvarné dielničky, prišli sme tam aj na druhý deň (v sobotu) – najmä preto, aby sme poskytli právne poradenstvo rodičom, ktorí sa nevedia domôcť práva na úradoch.
 

Radi využívame priestor na takejto peknej akcii, aby sme sa stretli s našimi potenciálnymi klientmi. Dnes sme dostali podnet, aby sme preskúmali prostredie jednej základnej školy, ktorú navštevujú aj deti so zdravotným postihnutím,

vysvetľuje komisárka Zuzana Stavrovská.

Deti môžu v Rodinnom centre Bocianiky nielen tvoriť z papiera, ale aj rehabilitovať, odborníci tam robia terapie, zacvičiť si môžu prísť aj rodičia. Majú tam dokonca aj lezeckú stenu. Odbornými garantmi sú obaja manželia Peter Chocholáček aj Andrea Chocholáčková.