štvrtok 23.11.2023

Komisárka Zuzana Stavrovská sa pripája k petícii

Dve percentá z dane pomáhajú mnohým mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným postihnutím pri riešení ich rôznych životných situácií, často robia špecializované až komplexné poradenstvo a neraz v tom suplujú štátne orgány.
Mnohé zariadenia sociálnych služieb, či už pobytové alebo ambulantné (denné stacionáre) sú práve neziskové organizácie či občianske združenia a dve percentá im pomáhajú existovať.

Dve percentá sú veľkou pomocou aj pre príbuzných ťažko chorých ľudí, napríklad pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Rodiny s takýmito deťmi sú často vo veľmi zlej finančnej situácii, pretože rodič, ktorý sa stará o takéto dieťa, v mnohých prípadoch nemôže chodiť do práce a zarábať. A veľakrát ide o jednorodičovské rodiny. Z príspevkov od štátu nepokryjú všetky potreby, ktoré takáto rodina a dieťa má, napríklad zdravotné pomôcky, drahé terapie a rehabilitácie - aj na to používajú príjmy z dvoch percent.

Preto komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pripája svoj hlas a žiada o zachovanie legislatívy týkajúcej sa asignácie 2% v aktuálnom stave.


Odkaz na petíciu:  
https://bitly.ws/33fJL

Súvisiace odkazy:

Návrh ministra Tomáša pripraví neziskovky o peniaze - Index SME