piatok 03.05.2024

Komisárka Zuzana Stavrovská a prezidentka Zuzana Čaputová na návšteve Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Komisárka Zuzana Stavrovská a prezidentka Zuzana Čaputová boli 24. apríla na stretnutí v zariadení sociálnych služieb Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Zriaďovateľom zariadenia je Gréckokatolícka charita Prešov, na čele s riaditeľom Petrom Valičekom.
Dom sv. Anny poskytuje komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú predpokladom skvalitnenia  života a sprístupnenia podporných nástrojov prijímateľom a ich rodinám. Podľa riaditeľky zariadenia Moniky Markovičovej hlavným cieľom je integrácia detí a mladých ľudí do majoritnej spoločnosti, podpora ich sebaobslužných, kognitívnych a pracovných schopností. 

V Dome funguje aj Špeciálna základná škola sv. Anny,  a nedávno otvorili aj Základnú školu pre žiakov s autizmom sv. Anny (pre deti bez mentálneho postihnutia). Riaditeľ školy Ján Rusiňák hovorí, že za 8 rokov stúpol počet žiakov s autizmom päťnásobne – zo štyroch na devätnásť.

Komisárka Zuzana Stavrovská v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni bola aj v roku 2022. Kancelárii prezidentky Zuzany Čaputovej odporúčala, že ak budú mať výjazdový týždeň na východe Slovenska, stojí za to navštíviť aj Dom sv. Anny.

Prezidentka sa po návšteve vyjadrila, že ide o moderný priestor, kde poskytujú služby na najvyššej úrovni. Ocenila, že tam vládne rodinná atmosféra. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej je motivujúce, keď sa pani prezidentka zaujíma o týchto ľudí a o to, ako je starostlivosť o nich zabezpečená.