„Každý je originál“ - stretnutie so Špeciálnymi olympiádami

Občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) - športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej organizácie Special Olympics International, privítalo jedného z najvyšších predstaviteľov organizácie Special Olympics - Davida Evangelistu, prezidenta pre Special Olympics pre Európu a Euroáziu (SOEE).
David Evangelista sa počas návštevy Slovenska zaujímal aj o napĺňanie dohovoru OSN či európskej legislatívy smerom k dodržiavaniu rovnakého zaobchádzania so slovenskými športovcami s intelektovým znevýhodnením. V tejto veci sa stretol s komisárkou Zuzanou Stavrovskou a právnou zástupkyňou športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko Janou Černákovou, ktorým zároveň odovzdal ocenenie od Špeciálnych olympiád za rok 2021.
 
Organizácia pravidelne oceňuje jednak športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a jednak osobnosti, ktoré sa zasluhujú o propagáciu a rozvoj v športe osôb s mentálnym postihnutím. Komisárku Zuzanu Stavrovskú ocenenie milo prekvapilo: „Teší ma, že môžem prispievať k skvalitňovaniu podmienok športovania športovcov s mentálnym postihnutím.“
 
Hlavným cieľom Špeciálnych olympiád Slovensko je organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a mládeže s intelektovým znevýhodnením, výber a príprava športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky a zabezpečovanie ich účasti na medzinárodných súťažiach, ako aj podpora a rozvoj vrcholového aj amatérskeho športu s dôrazom na šport detí a mládeže. Špeciálne olympiády Slovensko zastupujú, chránia a presadzujú záujmy športu osôb s intelektovým znevýhodnením vo vzťahu k orgánom verejnej správy a športovým organizáciám. Organizujú aj projekty zamerané na inklúziu, zdravý životný štýl a distribúciu športových pomôcok a tréningových plánov do špeciálnych škôl. V máji ich čaká organizácia prvých Majstrovstiev Európy v triatlone.
 
 
 Komisárka Zuzana Stavrovská po ocenení od Špeciálnych olympiád Slovensko - rozhovor pre RTVS, Slovenský rozhlas s redaktorkou Štefániou Kačalkovou
 

Súvisiace odkazy:
Rokovanie výboru: Výbor NR SR pre sociálne veci (nrsr.sk)