Program sympózia
streda 18.10.2023

Jesenné psychofarmakologické sympózium

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS zorganizovala v dňoch 12.-14. októbra 2023 Jesenné psychofarmakologické sympózium v Hoteli Chopok v Demänovskej doline.
Organizačný tím pod vedením MUDr. Dagmar Breznoščákovej, Ph.D. pozval okrem lekárov z oblasti psychiatrie aj ďalších odborníkov, medzi nimi aj komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanu Stavrovskú. Komisárka vystúpila s prednáškou na tému: "Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kontexte neudeleného súhlasu v zdravotníckom psychiatrickom zariadení", a zároveň sa aktívne zúčastnila na niekoľkých odborných diskusiách.

Liečba psychiatrických diagnóz a ochrana ľudských práv sa navzájom nevylučujú, naopak, musia kráčať ruka v ruke.

Ďakujeme za možnosť spolupodieľať sa na dôležitej a potrebnej výmene skúseností, ako aj najnovších poznatkov v oblasti psychiatrie.

Kompletný program sympózia:
https://www.jesennesympozium.sk/program/