štvrtok 16.03.2023

Je to potvrdené: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím pribudne nová pôsobnosť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 15. marca 2023 schválili novelu zákona o verejnom ochrancovi práv a novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, vďaka čomu Slovensko bude mať konečne národný preventívny mechanizmus proti mučeniu. Bojovali sme za to takmer 5 rokov.

Rozdelenie pȏsobnosti medzi tri inštitúcie

Pôsobnosť pri dohliadaní na dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu si tak rozdelia tri inštitúcie:
  • verejný ochranca práv
  • komisár pre deti
  • komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
 

Čo to znamená?

Okrem Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým sa riadime pri našej práci, napríklad aj pri monitoringoch v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, školách, či väzniciach, sa tak už budeme riadiť aj Dohovorom OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Tento dohovor je na Slovensku ratifikovaný už vyše 30 rokov, ale opčný protokol k tomuto dohovoru Slovenská republika dlho neratifikovala - stali sme sa tak poslednou z európskych krajín, ktorá tak urobí. Už v krátkom čase by opčný protokol mala ratifikovať vláda SR, a následne NR SR.

Počas uplynulých rokov sa v pracovnej skupine na Ministerstve spravodlivosti SR intenzívne riešilo vytvorenie národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu, ktorý by na vnútroštátnej úrovni zabezpečoval systém kontroly zaobchádzania s osobami obmedzenými na slobode, a ktorý je predpokladom na ratifikáciu spomínaného opčného protokolu. Členkou pracovnej skupiny bola aj komisárka Zuzana Stavrovská.

Po mnohých, občas aj turbulentných rokovaniach vláda SR v januári konečne schválila návrh legislatívy - cez novelu zákona o verejnom ochrancovi práv - smerujúci k vytvoreniu národného preventívneho mechanizmu. Tento návrh dnes odobrili aj poslanci v NR SR.
 

Ako sa zmení činnosť nášho úradu?

Budeme robiť cielené monitorovacie návštevy týkajúce sa vyslovene dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby - najmä so zdravotným postihnutím - zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie. Zdôrazňujeme, že do mnohých zariadení sme chodili a robili sme v nich monitoringy už aj doteraz, ale len na základe Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.  

Budeme môcť pôsobiť aj preventívne, iniciovať zmeny legislatívy a podobne - teda všetko to, čo sme doteraz mohli robiť len vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

ÚKOZP dostane na túto kompetenciu dotáciu zo štátneho rozpočtu na prijatie 6 nových zamestnancov. Teraz náš čaká nás obdobie prípravy výkonu tejto pôsobnosti, výber zamestnancov, obstaranie techniky, získanie priestorov a príprava všetkej metodiky na výkon tejto pôsobnosti. 

Ďakujeme za podporu nárvhu a tešíme sa, že budeme môcť účinnejšie a z titulu nového národného preventívneho mechanizmu ešte vo väčšom rozsahu a frekvencii monitorovať zariadenia, v ktorých sa obmedzuje sloboda ľuďom, a to najmä ľuďom so zdravotným postihnutím a rôznymi diagnózami.

Zákon bude účinný od 01. mája 2023.


Súvisiace odkazy:
Slovensko smeruje k vytvoreniu Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
ÚKOZP by mohol po novom vo väčšom kontrolovať psychiatrie či LDCH (teraz.sk)
Komisári budú môcť navštevovať miesta s obmedzenou osobnou slobodou (teraz.sk)
Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 1354 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)
Schôdze : Hlasovanie : Štatistika hlasovaní klubov : Hlasovanie - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)