štvrtok 26.10.2023

Hľadáme nových kolegov

Zverejnili sme ponuky práce pre sociálnych pracovníkov aj právnikov pre činnosť agendy národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (NPM). Hlásiť sa nám môžete do 16.11.2023 vrátane.