pondelok 19.09.2022

Druhý ročník Festivalu Zo srdca

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa počas piatka 16. septembra až nedele 18. septembra premenilo na miesto, kde sa stretli umelci so zdravotným znevýhodnením. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zorganizovala druhý ročník podujatia na podporu inklúzie.
Počas otvorenia festivalu v piatok 16. septembra v Zichyho paláci sa divákom a návštevníkom prihovorila aj komisárka Zuzana Stavrovská.

Myslím si, že Staré Mesto môže byť vzorom pre ostatné samosprávy a motivátorom, ako ďalej pokračovať v inklúzii. Inklúzia znamená, že všetko sa má prispôsobiť ľuďom so zdravotným postihnutím, a nie naopak,


zdôraznila komisárka.

Počas soboty a nedele sa na Hviezdoslavovom námestí stretli a predstavili umelci so zdravotným znevýhodnením z celého Slovenska, ba aj zo zahraničia: výtvarníci, divadelníci, tanečníci aj hudobníci.

Tešíme, sa že mestká časť Bratislava - Staré Mesto je "priekopníkom" medzi samosprávami v poukazovaní na potrebu inklúzie, dokonca má inklúziu aj v názve svojho oddelenia: Oddelenie inklúzie a sociálnych vecí, ktorého vedúcou je Janka Langová - iniciátorka celého festivalu. Ďakujeme!