Dobrovoľníčiť, keď mám zdravotné postihnutie? Dá sa to a má to význam

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) zorganizovalo v pondelok 27. marca podujatie "Zoznamka s dobrovoľníctvom" pre 21 študentov so zdravotným znevýhodnením zo Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Pozvanie na stretnutie s nimi prijala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Michaela Bagalová z BDC študentom vysvetlila, čo to znamená byť dobrovoľníkom, čo je to nezisková organizácia, prečo je dôležité neziskovým organizáciám pomáhať a aké benefity dobrovoľníctvo prináša. Napríklad, z hľadiska budúceho zamestnania môže byť veľkým prínosom, ak za sebou budete mať aj dobrovoľnícke aktivity. 

Ako sa však zapojiť, ak máte fyzické alebo mentálne znevýhodnenie? Existujú vôbec také ponuky? Áno, BDC cielene vyhľadáva aj takéto možnosti zapojenia sa - bez bariér, v prostredí, ktoré je dostupné pre všetkých, napr. organizačná výpomoc v divadelnej organizácii, manuálna výpomoc v skladoch pri kolektivizácii humanitárnej pomoci, šitie z upcyklovaného materiálu, starostlivosť o vinič a podobne.

Komisárka Zuzana Stavrovská študentom predstavila náš úrad a ponúkla im pomocnú ruku v prípade riešenia situácií, keď sú ohrozené ich práva. Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je stále veľkým problémom, no tešíme sa, že postupne počúvame príbehy o tom, ako sa ľuďom so zdravotným postihnutím podarilo nájsť si prácu. Vhodným začiatkom je tak, ako v prípade všetkých mladých ľudí, dobrovoľnícka aktivita. 


Viac informácií: 
Kto Sme (dobrovolnictvoba.sk)