pondelok 13.11.2023

Dnešný deň je venovaný nevidiacim

Medzinárodný deň nevidiacich si svet pripomína od roku 1946.
Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname na výročie narodenia Valentina Haüya. Tento Francúz sa narodil 13. novembra 1745 do rodiny tkáča, ktorý bol zároveň zvonárom v miestnom premonštrátskom kláštore. Zásluhou tamojších mníchov získal kvalitné vzdelanie. Bol mimoriadne jazykovo zdatný, získal titul „prekladateľ kráľa“ Ľudovíta XVI.

V Paríži bol svedkom zosmiešňovania a dehonestovania skupiny nevidiacich počas pouličnej slávnosti. Na hlavu im dali smiešne čiapky, na oči veľké kartónové okuliare a prikázali im hrať na rôzne hudobné nástroje. Už vtedy sa rozhodol založiť školu pre nevidiacich.

Prvým Haüyovým žiakom sa stal mladý nevidiaci žobrák. Vytvoril preňho abecedu reliéfnych písmen a úspešne ho učil čítať.

Už o rok neskôr založil Ústav pre mladých slepcov. Jeho poslaním bolo vzdelávať nevidiacich študentov a učiť ich manuálnym zručnostiam zameraných na pradiarenstvo a kníhtlač. Vzdelávacie inštitúcie pre nevidiacich založil aj v Berlíne a Petrohrade. 

Dnes už, chvalabohu, nevidiacich nikto verejne nedehonestuje spôsobom, ako za čias Ľudovíta XVI.

Stále sú však mnohé služby neprístupné pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, alebo sa stretávajú s netoleranciou od iných. Aj preto je tu náš úrad, kde obhajujeme aj práva ľudí so zrakovým znevýhodnením a snažíme sa pôsobiť aj na scitlivovanie verejnosti aj voči tejto skupine ľudí. 


Zdroj:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska