Deti so zdravotným postihnutím čelia šikane v školách, neprijímaniu do škôlok či nedostupnosti služieb

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením mnohé spoločné vízie a už dlhšie spolu komunikujeme pri iniciatíve zmien v školskej legislatíve. Zástupcovia oboch spomínaných organizácií sú členmi pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci plánovanej veľkej reformy v školstve pripravujú podrobnú realizáciu prijatej Stratégie inklúzie vo vzdelávaní.
Rozhodli sme sa preto pretaviť našu spoluprácu do pravidelných stretnutí (zatiaľ v online forme). Na prvom takomto stretnutí sa stretli komisárka Zuzana Stavrovská, právnička úradu Lenka Bodnárová, odborná referentka úradu Michaela Scherhaufer a zástupcovia Platformy rodín Zuzana Suchová, Monika Fričová, Ľudmila Belinová, Marek Smižanský a Emília Vargová. Diskutovali sme o aktuálnych problémoch a praktických skúsenostiach rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.
Zástupcovia Platformy rodín nás upozornili na zvyšovanie sa počtu prípadov neprijatia detí so zdravotným postihnutím do materských škôl. (Súvisí to s povinnou predškolskou výchovou pre deti od 5 rokov, ktorá platí od septembra 2021.)

Materské školy odôvodňujú neprijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím tým, že preň nemajú vytvorené vhodné podmienky. To však podľa aktuálnej právnej úpravy nesmie byť dôvodom neprijatia dieťaťa.

Diskutovali sme aj o skúsenostiach so sociálnou službou včasnej intervencie, ku ktorej podľa Platformy nemajú prístup mnohí rodičia, pretože  poskytovatelia túto službu podmieňujú platením ďalších doplnkových služieb, čo mnohých rodičov odrádza. Služba včasnej intervencie má byť pritom zo zákona bezplatná

Obe problematiky nasvedčujú tomu, že dochádza k porušovaniu práv detí so zdravotným postihnutím. Hoci v  Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím momentálne neevidujeme žiadne podnety v súvislosti s týmito problematikami, s Platformou rodín sme sa dohodli, že nám môže postúpiť podnety, aby sme mohli hlbšie preskúmať  stav prijímania detí so zdravotným postihnutím do materských škôl, ako aj stav poskytovania služby včasnej intervencie, a  následne by komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím mohla kompetentným inštitúciám navrhnúť potrebné opatrenia na nápravu.

Rovnako sme ponúkli pomoc pri riešení  viacerých ťahajúcich sa prípadov šikany detí so zdravotným postihnutím v školách, o ktorých má Platforma informácie.

Dôležitou súčasťou našej práce je však naďalej nielen zmena východiskovej legislatívy, ale aj zmena mentálnej pripravenosti škôl na prijatie inklúzie detí so zdravotným postihnutím ako win-win konceptu pre celú spoločnosť.