Deň otvorených dverí a 29. narodeniny Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

Predpoludním 22. novembra 2022 sme na pozvanie Organizácie muskulárnych dystrofikov navštívili ich ešte stále pomerne čerstvé a nové sídlo na Mesačnej ulici 12 v Bratislave, hoci v ňom naplno fungujú už viac ako rok. Dôvodom boli aj 29. narodeniny tejto organizácie.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je nielen občianskym združením so 400 členmi - deťmi aj dospelými s nerovosvalovými ochoreniami, ale aj chráneným pracoviskom, ktoré vytvára pracovné miesta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením; poskytuje poradenské služby a zabezpečuje službu osobnej asistencie ľuďom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia; prevádzkuje požičovňu kompenzačných pomôcok; obhajuje práva osôb so zdravotným postihnutím a pripomienkuje legislatívne návrhy - z čoho sa tešíme aj my v úrade komisára, je to veľmi kvalitná a odborná spolupráca.

Spoluprácu a význam OMD v SR ocenila na stretnutí aj komisárka Zuzana Stavrovská:
 

Nie ste len formálne občianske združenie, ale dávate najavo presne to, prečo sú občianske združenia dôležité: vaša práca je skutočne pre všetkých vašich členov veľmi potrebná. Vážime si, že s vami môžeme spolupracovať a veľmi vám držíme palce.


Organizácii muskulárnych dystrofikov prišli zagratulovať aj štátna tajomníčka MPSVaR Soňa Gaborčáková, štátny tajomník MPSVaR Ján Gabura, Mária Homolová za Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, Mária Machajdíková za organizáciu SOCIA či Iveta Mišová za Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR). Neskôr popoludní prišli na deň otvorených dverí aj ďalší gratulanti, napríklad poslankyňa NRSR Jana Žitňanská a komik a influencer Fero Joke - František Košarišťan.

Milé OMD v SR, k 29. narodeninám želáme v mene celého úradu všetko najlepšie, veľa spokojných členov, veľa akceptovaných pripomienok k zákonom, úspech pri aktivizácii mladých ľudí a pri vytváraní pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pri nenahraditeľnej činnosti, akou je scitlivovanie verejnosti voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením.