piatok 17.11.2023

Deň boja za slobodu a demokraciu

Udalosti z roku 1989, ktoré si každoročne pripomíname v 17. novembrový deň, viedli k pádu komunistického režimu vo vtedajšej ČSSR a otvorili cestu k transformácii na právny a demokratický štát.
Na princípy, na ktorých stojí právny štát, nadväzuje aj naša činnosť: snažíme sa o to, aby ľudské práva a slobody boli garantované a dodržiavané aj vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím a diagnózami. Komunistický režim pred nimi zatváral oči,umiestňoval ich do ústavov a vyčleňoval ich doslova na okraj spoločnosti.

Snažíme sa o to, aby sa prijímali také zákony, aby sa podmienky pre život ľudí so zdravotným postihnutím a diagnózami zlepšovali, so všetkými službami a podporou, ktoré potrebujú, aj o to, aby všetky inštitúcie, autority a subjekty SR svojimi rozhodnutiami dodržiavali a neohrozovali práva týchto ľudí, ako aj o to, aby celá spoločnosť bola voči nim citlivejšia a ohľaduplnejšia.