piatok 20.10.2023

Čo bude, keď tu ja nebudem?

V priestoroch Centra Bivio v Bratislave sa uskutočnilo ďalšie zo série stretnutí na túto tému.
Vo štvrtok, 19. októbra 2023 s rodičmi dospelých ľudí s mentálnym postihnutím diskutovali komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a JUDr. Maroš Matiaško.

Spoločne hľadali nové modely na zabezpečenie právnej ochrany pred majetkovým zneužitím dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku.

Bolo to ďalšie zo série stretnutí na túto citlivú, no potrebnú tému, ktoré organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Aktuálne (zpmpvsr.sk)