streda 21.09.2022

Chránime aj práva ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou

Dnešný deň - 21. september - je svetový deň Alzheimerovej choroby. Jeho cieľom je podporiť a pochopiť ľudí, ktorí ňou trpia.
Ľudia s Alzheimerovou chorobou sú neraz ľahkými obeťami podvodníkov či týrania, žiaľ, aj zo strany vlastných rodinných príslušníkov. Tí ich možno síce v dobrej viere dajú obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, no nepovažujeme to za správne - nie vždy je na to dôvod, a už vôbec to nemá byť automatický krok. Stretávame sa aj s účelovým zneužitím inštitútu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, len aby sa členovia rodiny dostali k majetku alebo aby "prinútili" svojho príbuzného ísť do zariadenia sociálnych služieb.

Alzheimerova choroba - oficiálny názov "demencia Alzheimerovho typu" patrí medzi najčastejšie degeneratívne ochorenia mozgu. Každoročne ju odhalia u tisícok ľudí na celom svete, a zaraďuje sa tak medzi civilizačné choroby. Postihuje najmä ľudí nad 65 rokov, ale aj mladších.

Hlavnú úlohu zohráva primárna prevencia: starostlivosť o svoju pamäť - lúštenie krížoviek, sudoku, vedomostné súťaže, spoločenské hry, čítanie kníh, rozhovory s inými ľuďmi, aktívny prístup k životu. Čím skôr sa choroba rozpozná choroba a začne sa s liečbou, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu. 

Ľuďom s Alzheimerovou chorobou sa venujú aj tzv. zdravotní klauni - Červený nos Clowndoctors. Vďaka špeciálnemu tréningu vedia, ako s týmito pacientmi komunikovať a cez hudbu, dotyk a ľudskú blízkosť im prinášajú väčšiu psychickú pohodu. Viac informácii a odborníkov nájdete aj v Centre MEMORY.


Súvisiace odkazy:
Centrum MEMORY - (www.centrummemory.sk)
ČERVENÝ NOS Clowndoctors (cervenynos.sk)