pondelok 20.11.2023

Bubnovačka za detstvo bez násilia

V našom úrade, kde obhajujeme aj práva detí so zdravotným postihnutím, sme sa dnes zapojili do bubnovačky za detstvo bez násilia. 
Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiaty raz upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomína potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznela naprieč Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov na Svetový deň detí, 20. novembra, medzi 10:00h a 11:00h.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 23 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Od roku 2021, vďaka  významnej českej organizácii LOCIKA - centrum pro deti ohrozené násilím, špecializujúcej sa na pomoc deťom zažívajúcim násilie, toto podujatie prekročilo hranice Slovenska a dostalo medzinárodný rozmer.

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.

Sme radi, že sme toho mohli byť súčasťou.