pondelok 11.09.2023

Bariéry volebných miestností: rokovanie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja

Od začiatku tohto kalendárneho roka sa postupne stretávame s jednotlivými samosprávnymi krajmi a združeniami zastrešujúcimi mestá a obce.
Prerokúvame s nimi výsledky nášho Prieskumu architektonickej prístupnosti volebných miestností. V prieskume sme zisťovali, aká je cesta k volebnej schránke pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, resp. so zdravotným znevýhodnením. Celoslovenský internetový prieskum sme robili počas minuloročných spojených regionálnych volieb 29.10.2022, ako aj po nich. 

Dňa 8. septembra 2023 sa preto komisárka Zuzana Stavrovská a právnička ÚKOZP Eva Domoráková Arnoldová stretli so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja. Na pôde nášho úradu privítali podpredsedníčku BSK Simonu Petrík, riaditeľku Odboru sociálnych vecí BSK Maricu Šikovú, referenta oddelenia školstva Petra Šafářa a referenta právneho oddelenia Radovana Pinku.

Práve obyvatelia tohto kraja sa v najväčšom počte zapojili do nášho prieskumu: 125 ľudí z celkového počtu 344 odpovedí.

Z 35 odpovedí ľudí, ktorí volili na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vyplynulo, že v dvoch tretinách prípadov boli budovy bariérové. Iba 6 odpovedí v prieskume potvrdilo bezbariérový prístup. Základné školy na území Bratislavského kraja dopadli o niečo lepšie, ale aj tu platí, že väčšina je bariérová.

Hovorili sme o možnostiach zlepšenia prístupnosti volebných miestností, napríklad formou využitia projektov na debarierizáciu budov, o ktoré sa môžu samosprávne kraj uchádzať cez ministerstvo školstva. Tiež sme prediskutovali otázku zapojenia dobrovoľníkov z radov študentov, ktorí by mohli robiť "prostredníkov" medzi ľuďmi s obmedzenou schopnosťou pohybu čakajúcimi pod schodami a okrskovou volebnou komisiou.

Ďakujeme za prejavený záujem zástupcov BSK o túto tému. Možno sa to do najbližších volieb 30. septembra ešte nestihne prejaviť, ale do tých ďalších veríme, že áno. Všetky odporúčania komisárky k voľbám:
bitly.ws/TVkn

Viac o našom prieskume z roku 2022 si môžete prečítať tu:
bitly.ws/SV6x

Výsledky prieskumu z roku 2022 si môžete pozrieť tu:
www.komisar.sk/RegionalneVolby