štvrtok 16.03.2023

Bariéry v bytových domoch - komisárka sa prihovorila správcom a vlastníkom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov pozvalo na svoj X. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023, ktorý sa koná 15. až 17. marca 2023 v Senci, aj komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú.
Komisárka Zuzana Stavrovská online formou priblížila činnosť nášho úradu približne 250 členom združenia, medzi ktorými sú správcovia bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá, mestské bytové podniky, mestá a obce aj samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov uvažuje o iniciatíve vytvoriť samostatný inštitút komisára pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a tak sa zaujímalo o to, ako funguje náš úrad. Hoci sa tieto pozície nedajú porovnávať, radi sme priblížili fungovanie nášho úradu.  Neboli by sme to však my, keby sme túto možnosť nevyužili aj na otvorenie témy bariér v bytových domoch.

Napriek tomu, že už od februára 2020 platí novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá už nepodmieňuje namontovanie zdvíhacieho zariadenia, schodiskovej plošiny či stoličkového výťahu súhlasom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stále sa o to niektorí pokúšajú, a dokonca bojujú proti namontovaniu zdvíhacieho zariadenia pre svojich imobilných susedov. Komisárka preto členov združenia poprosila, aby boli voči ľuďom so zdravotným postihnutím empatickejší a vľúdnejší. Bezbariérový prístup k svojim bytom raz môže potrebovať každý z nás - či už starší obyvatelia alebo rodičia s kočíkmi.

Na druhej strane sa však stretávame aj s pokrokovými spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keď sami iniciatívne riešia odstránenie bariérových vstupov do svojej bytovky.

Ďakujeme za pozvanie aj za vypočutie a tešíme sa na spoluprácu - možno aj s novým ombudsmanom/komisárom pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.